Tulisan Terbaru

Profésionalisme dina Ngokolakeun BUMDes

Ditulis oleh: Sukabumi Discovery Pada Jumat, 29 Desember 2017 | 16.08.00

Poé kamari dibéré pancén ku Tim Ekonomi Kabupatén Sukabumi hasil gawé bareng tur rancagé jeung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Désa ngeusi calagara kalawan mawa jejer profesionalisme pengelolaan BUMDes. Jejer nu loyog ditepikeun salah sahijina ngeunaan kumaha cara ngokolakeun média dina nepikeun deui kaayaan BUMDes ka masyarakat.

Rada humar-hemir ogé asalna mah, sabab jejer anu ditepikeun kacida beurat keur ukuran kuring mah, profesionalisme. Antukna disanggupan baé, teu pira ngomong sabari ngadongéng pasualan kecap da geus jadi kabiasaan unggal poé di sakola. 

Nepikeun jejer dimimitian ku tatarucingan, pamilon dibéré pancén neguh simbul-simbul. Ampir kabéh pamilon pada arapal kana simbul-simbul jaman now saperti facebook, istagram, jrrd. Ngan lolobana teu apal kana simbul-simbul kuno anu sabenerna masih  aya patula-patalina jeung jaman now kénéh.

Méré pre-test samodél kitu sabenerna keur ngudag hela sumanget para pamilon dina cara nghartikeun kana hal anu aya dina kahirupan. Geuning lolobana di antara urang paheula-heula dina narjamahkeun simbul facebook mah, malahan pada embung kapiheulaan ku nu séjén. Teu saeutik ogé anu ngarti kana basa gerak awak/gesture, kode-kode anu geus nerap jeung biasa diprakkeun ku urang. 

Ceuk kuring, tah apal-cangkemna masyarakat kana hiji lembaga téh kudu siga apalna urang kana médsos. Masyarakat kudu apal kana logo BUMDes jeung ka jalma-jalma anu ngokolakeunna. Ulah nepi ka aya masyarakat anu nanya: naon BUMDes téh? Mahluk jinis naon?

Sangkan BUMDes dipikawanoh ku balaréa tangtu kudu aya média anu bisa nepikeun deui iber BUMDes. Ti mimiti pakakas atawa média anu pang tradisionalna nepi ka pangmodérnna kudu digunakeun, sabab séwang-séwangan média miboga kaunggulan jeung kakurangan, kudu silih jangkepkeun, silih rojong.

Lian ti éta, dina ngokolakeun lembaga ogé merlukeun pihak séjén anu béda asal-muasal atawa latar belakangna. Teu bisa dikeukeuweuk ku hiji pihak. Ulah aya kekecapan kawas kieu: masyarakat geus hésé diajak gawé bareng, pola pikirna geus hésé dirobah. Teu bisa kitu, da urang ogé mangrupa salah sahiji bahagéan tina éta masyarakat. Kucara teu silih salahkeun tapi silih rojong éta bakal ngawujud sikep profésional dina ngokolakeun BUMDes.

Salaku tukang cumarita bisa disebut capétang balas milang, ngan tiap pasualan lamun teu dipokkeun moal ngawujud jadi pék jeung prak. Kabéh kudu ilubiung jeung ngahiji antara pok pék prak, ulah saukur pok pok pok wungkul. Aya hanca séwang-séwangan.

BUMDes bakal ngawujud jadi kakuatan ékonomi hiji désa nalika désa jeung jalma-jalmana ngabutuhkeun lembaga bu bakal ngaronjatkeun ékonomi éta désa. Tangtu dirojong ku hiji syarat: kudu enya-enya jeung profésional dina ngokolakeunna.

KANG WARSA

ANGGOTA TIM EKONOMI KAB. SUKABUMI

Kemendes PDT Me-launching-kan BUMDes di Kabupaten Sukabumi

Ditulis oleh: Kang Warsa Pada Rabu, 13 September 2017 | 19.20.00

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berjabat tangan dengan Tim Ekonomi Kab. Sukabumi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo memberikan pujian kepada BUMDes Terus Jaya Sehati, Desa Sukajaya.

Dalam sambutannya, Menteri DPDT dan Transmigrasi menyebutkan bahwa keberhasilan BUMDes di Kabupaten Sukabumi, seperti di Desa Sukajaya dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat.

Kepala Desa Sukajaya, Deden Kunaefi mengatakan, keberhasilan usaha BUMDes Terus Jaya Sehati merupakan kontribusi berbagai lapisan masyarakat.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama pengelola BUMDes Terus Jaya Sehati

“Keberhasilan usaha BUMDes Terus Jaya Sehati tidak terlepas dari dukungan semua kalangan,” ujar Kades Sukajaya Deden Gunaefi, kemarin (12/9).

Atas keberhasilan salah satu BUMDes di Kabupaten Sukabumi itu, Mendes PDT dan Transmigrasi mengungkapkan rasa banggsa terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pengelola BUMDes Terus Jaya Sehati.

FGD BUMDes: Membangun Kemitraan dengan Swasta

Ditulis oleh: Sukabumi Discovery Pada Kamis, 31 Agustus 2017 | 13.24.00


Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Resort Prima, Desa Perbawati pada hari Kamis (31/8).

FGD ini difokuskan pada pembahasan "Peran Kemitraan Swasta dalam Membangun Perekonomian Desa Melalui BUMDes".

Dua puluh kecamatan dan dua puluh desa mengikuti FGD yang digagas untuk mewujudkan kegiatan BUMDes di Sukabumi.

Narasumber dari berbagai pihak swasta seperti: PT. Indowooyang, BPJS, dan Bank Jabar Banten memberikan materi kepada peserta diskusi terkait peran kemitraan ini.

H. Andri Setiawan Hamami, selaku Tim Ekonomi Kab. Sukabumi mengharapkan agar pembangunan ekonomi kerakyatan diawali oleh keseriusan dalam memulai usaha.

Lebih lanjut ia menjelaskan, banyak sekali peluang usaha yang belum sepenuhnya dimaksimalkan oleh pelaku usaha baru.

Untuk mewujudkan semua itu diperlukan adanya beberapa hal dalam diri seorang pelaku usaha, terutama pelaku usaha baru, antara lain; motivasi dan kreativitas usaha.

Dalam sambutan dari DPMD Kab. Sukabumi disampaikan, data potensi desa yang terinput akan menjadi ukuran bagaimana dinas bertindak dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui BUMDes.

H. Andri Setiawan Hamami mengharapkan agar data-data mengenai desa telah ter-display secara online agar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. (Kang Warsa)

Peserta FGD


No
Kecamatan
No
Desa
1
Cicurug
1
Pasawahan
2
Parungkuda
2
Kompa
3
Ciambar
3
Ciambar
4
Cidahu
4
Pasirdoton
5
Bojonggenteng
5
Berekah
6
Parakansalak
6
Lebaksari
7
Kalapanunggal
7
Gununggendut
8
Kabandungan
8
Cipeuteuy
9
Nagrak
9
Girijaya
10
Caringin
10
Sukamulya
11
Cibadak
11
Sekarwangi
12
Cicantayan
12
Cijalingan
13
Kadudampit
13
Kadudampit
14
Cisaat
14
Sukamanah
15
Gunungguruh
15
Kebonmanggu
16
Sukabumi
16
Pasungseah
17
Sukaraja
17
Sukaraja
18
Sukalarang
18
Semplak
19
Cireunghas
19
Cikurutug
20
Gegerbitung
20
Gegerbitung

FGD Bumdes

Ditulis oleh: Sukabumi Discovery Pada Rabu, 30 Agustus 2017 | 18.05.00

Di bawah ini materi Tim Ekonomi Kabupaten Sukabumi tentang kewirausahaan dan agenda kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Materi Kecerdasan Berwirausaha:


Materi Motivasi Berwirausaha:

Sosialisasi Tim Ekonomi Kepada Distributor se-Sukabumi

Ditulis oleh: Sukabumi Discovery Pada Minggu, 13 Agustus 2017 | 10.13.00Tim Ekonomi Kabupaten Sukabumi yang dipimpin oleh H. Andri Setiawan Hamami melakukan sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada para distributor se-Sukabumi.

BUMDes yang telah digagas oleh Tim Ekonomi, menurut H. Andri Setiawan Hamami untuk langkah awal akan memulai usaha yang bergerak di sektor perdagangan dan agro bisnis.

BUMDes Sukajaya
Para distributor diikutsertakan sebagai penyedia kebutuhan-kebutuhan pokok bagi BUMDes yang bergerak di bidang usaha dagang misalnya: BUMDes Mart.

Badan Usaha Milik Desa akan di-launching-kan oleh Tim Ekonomi dan DPMPD Kabupaten Sukabumi pada pertengahan Agustus tahun ini.

H. Andri Setiawan Hamami sangat optimis sekali, melalui BUMDes , perekonomian sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat akan segera terwujud.

" Dengan perjuangan meskipun perlahan namun BUMDes akan menjadi salah satu lembaga yang akan dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukabumi." Ucap Ketua Tim Ekonomi Kab. Sukabumi di hadapan sekitar 40 distributor se-Sukabumi.

Sesuai dengan hasil diseminasi BUMDes Kabupaten Sukabumi, jumlah Badan Usaha Milik Desa yang telah dikategorikan sebagai BUMDes dengan Kategori B sebanyak 48 desa akan terus dibina oleh Tim Ekonomi.


Workshop Pemberdayaan Masyarakat

Ditulis oleh: Sukabumi Discovery Pada Senin, 13 Maret 2017 | 13.50.00


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Workshop Pemberdayaan Masyarakat di Hotel Sukabumi Indah selama dua hari.

Acara tersebut diselenggarakan dari hari Senin (13/3) sampai Selasa (14/3) dengan melibatkan unsur Kepala Desa, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari tiap desa.

Andri Setiawan Hamami, selaku ketua Tim Ekonomi Kabupaten Sukabumi menyampaikan materi terkait "Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal." di hadapan sekitar 150 peserta workshop.

Salah satu upaya penggalian potensi ekonomi desa adalah melalui pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, menurut Andri Hamami, telah memiliki payung hukum dan aturan yang jelas di mana setiap desa bisa mendirikan BUMDes atas prakarsa masyarakat. Setelah terbentuk kepengurusan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan.

Segmen-segmen usaha BUMDes harus memerhatikan potensi dan kebutuhan masyarakat setiap desa. Dengan demikian BUMDes yang didirikan akan lebih terukur dan terarah.

Lebih lanjut, ke depan, BUMDes akan menjadi pilar perekonomian masyarakat desa. Hal yang paling krusial diperlukan oleh setiap desa, menurut Andri Hamami, yaitu sikap dan mental entrepreneurhip atau jiwa kewirausahaan dari setiap pelaku BUMDes.

Sosialisasi BUMDes


Tim Ekonomi Kabupaten Sukabumi sangat mengimbau agar program BUMDes ini dapat tersosialisasikan secara utuh kepada masyarakat.

Selama tahun 2016, Tim Ekonomi telah melakukan sosialisasi dan pemantauan kepada beberapa desa yang bisa menjadi pioneer atau pemrakarsa lahirnya BUMDes percontohan.

Dari 381 desa yang tersebar di Kabupaten Sukabumi, tiga bulan lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan inventarisasi sekiat 38 desa telah dikategorikan sebagai BUMDes potensial.

Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Bumdes

Ditulis oleh: Sukabumi Discovery Pada Minggu, 12 Maret 2017 | 17.09.00

Outline

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Apa itu BUMDes? Istilah BUMDes muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

Sebelum lahirnya kebijakan di atas, inisiatif BUMDes sudah muncul di sejumlah daerah dengan nama yang berbeda-beda, tapi mereka memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Ada yang menjalankan bisnis simpan-pinjam (keuangan mikro), ada juga yang menyelenggarakan pelayanan air minum untuk mengatasi kesulitan akses masyarakat terhadap air bersih.

Police Paper Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang ditulis oleh Yunanto dkk (2014:3-4) menjelaskan ada sejumlah kelemahan yang secara inheren ada pada BUMDes, yaitu:

  • Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam format kepemerintahan dan perekonomian desa.
  • Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik. Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa. Belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan.
  • Kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.

Apa bedanya BUMDes dengan lembaga ekonomi masyarakat lainnya? Antara BUMDes dan ekonomi pribadi maupun kelompok masyarakat lainnya sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan. Semuanya saling melengkapi untuk menggairahkan ekonomi desa. Namun, BUMDes merupakan lembaga yang unik dan khas sepadan dengan keunikan desa.

Yunanto (2014:7) menjelaskan keunikan BUMDes sebagai berikut:

  • BUMDes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan bentuk public and community partnership atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat.
  • BUMDes lebih inklusif dibanding dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha kelompok masyarakat yang bekerja di ranah desa. Koperasi memang inklusif bagi anggotanya, baik di tingkat desa maupun tingkat yang lebih luas, namun koperasi tetap ekslusif karena hanya untuk anggota.

Lalu, apa saja ruang usaha yang bisa dilakukan oleh BUMDes? UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU Lembaga Keuangan Mikro maupun UU Otoritas Jasa Keuangan.

Empat jenis bisnis yang bisa dikembangkan oleh BUMDes, antara lain:

  1. BUMDes tang bertipe serving. BUMDes semacam ini menjalankan bisnis sosial yang melayani, yaitu melakukan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus juga memperoleh keuntungan finansial dari pelayanan itu. Usaha ini memanfaatkan sumber daya okal dan teknologi tepat guna, seperti usaha air minum desa dan usaha listrik desa.
  2. BUMDes yang bertipe banking. BUMDes ini menjalankan bisnis uang seperti bank desa atau lembaga perkreditan desa. Modalnya berasal dari ADD, PADes, tabungan masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Bisnis uang desa ini mengandung bisnis sosial dan bisnis ekonomi. Bisnis sosial artinya bak desa merupakan proteksi sosial terhadap warga desa, terutama kelompok warga yang rentan dan perempuan dari jeratan para rentenir. Bisnis ekonomi artinya bank desa berfungsi untuk mendukung permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi di desa.
  3. BUMDes bertipe renting. BUMDes ini menjalankan bisnis penyewaan barang-barang (perangkat pesta, traktor, alat transportasi, ruko, dan lain sebagainya), baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk memperoleh pendapatan desa.
  4. BUMDes bertipe brokering. BUMDes ini berperan sebagai lembaga perantara, seperti jasa pelayanan kepada warga maupun usaha-usaha masyarakat, misalnya jasa pembayaran listri, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. BUMDes juga bisa membangun jaringan dengan pihak ketiga untuk memasarkan produk-produk lokal secara lebih luas.


Presentasi

 

Copyright © 2016 Bumdes Sukabumi - All Rights Reserved

Contact Kang Warsa